Sunday, January 27, 2013

Gintong Putik


Ang liwanag na ipinagkait sa mga matang hindi nakakakita
Ay siya ring liwanag na bumubulag sa mga pinagpala
Anong halaga pa ba kung ang daang pinili ay ang daang maluwag
Na patungo sa kasiyahang hilaw, nakasisilaw at nakabubulag.

Ang buhay ng tao ay puno ng kwento at pagsubok
Minsan ay lumilipad, minsan ay nasa lugmok
Ngunit kung ang tiwala at pagsisikap ay kanyang binibigyang kulay
Ang liwanag na nakabubulag ang siyang magiging gabay.

Ang kakayahang nakamit dulot ng pag-aaral at pagsasanay
Ay hindi sapat na batayan sa tunay na tagumpay
Ito'y nagiging kapakipakinabang at makabuluhan lamang
Kung ang tao ay marunong tumulong at hindi nanlalamang.

Ang basag na salamin kung sa lupa'y ihahagis
Sa ilalim ng araw ay kumikinang ng labis,
Mag-ingat sapagkat ito ay isang bubog lamang,
Nakasusugat at nakalilinlang.