Wednesday, June 26, 2013

Sa Panahon at Pangarap

Unti-unting sinukat at tinimbang
Tama nga ba itong daang tinahak
Ang kalangitan ay nagbadya
Itim na mga ulap ay nagkiskisan

Kumulog at di kalaunay umulan
Isang kubo ang lumitaw, lumundag
Sa silong at sumandig sa kahoy
Nagpahinga sa kabila ng kaguluhan

Nagkalituan nang mga daho'y tinangay
Durog na mga bulaklak ang nilipad
Sa kinauupuan, tinignan
Ang kagandahang napukaw

Pinulot at pinagmasdan
Natanto ang panahong winaldas
Pinangarap na muling ibalik
Mga gintong araw na nagdaan

Nakatulog, ginising ng araw
Pisngi'y nag-init, tumayo kalaunan
Natantong may araw pa
May umaga pa, may panahon pa

Itinuloy ang pagtahak
Sa daang tungo sa pinagpalang ilog
Umaga, gabi, nagpursigi
Nakalayo ang mga paang kalyo na

Nagsumikap, ininda ang sakit
Ang gutom at pagal ng panahon
Ngayo'y nasa bughaw na ilog
Lumalangoy, naliligo.

Friday, June 21, 2013
11:09 PM