Tuesday, October 29, 2013

Jung Personality Test Result

Extroverted (E) 66.67% Introverted (I) 33.33%
Sensing (S) 57.14% Intuitive (N) 42.86%
Thinking (T) 51.35% Feeling (F) 48.65%
Judging (J) 52.63% Perceiving (P) 47.37%

Your type is: ESTJ

ESTJ - "Administrator". Much in touch with the external environment. Very responsible. Pillar of strength. 8.7% of total population.


Jung Type Description

Organized, group oriented, focused, conventional, leader, emotionally stable, anal, attention seeking, planner, realistic, fearless, responsible, finisher, decisive, norm following, respects authority, punctual, hard working, stiff, self confident, thinks rules and regulations are important, follows the rules, clean, outgoing, social, content, does not like being alone, normal, regular, does not like weird or strange people / things - intolerant of differences, strict, disciplined, aggressive, assertive, content, happy, proper, formal, strict with self, meticulous, strong sense of purpose

Favored careers:
executive, ceo, supervisor, business consultant, manager, strategist, financial planner, business person, office manager, public relations manager, international business specialist, business analyst, management consultant, operations manager, loan officer, lawyer, marketing, sports management, government employee, investment banker.

Disfavored careers:
Poet, artist, songwriter, musician, novelist, art therapist, theatre teacher, art curator, film editor, video game designer, photojournalist, travel writer, actor, record store owner, camera operator, art historian, music teacher.

Disclaimer:
Keep in mind, your results are dependent on the accurate truth of your responses. The more you take this test and get the same result, the more likely that is your type. Finally, your scores and type, over the long term, will change as you do.

***

Comment:
Upon taking the test, you'll be asked to be as much as possible very honest. So I took the test and got these very surprising results. First, I think that my type (ESTJ) really suits my personality. I am extrovert. I am more into sensing than being intuitive, more of a thinking type than a feeling one. And about the last, I wouldn't disagree more. Second, I really don't know how this test associates my type with the careers mentioned above. I disagree with some things: I think I can be a poet, a songwriter, a musician, a photojournalist, and a travel writer. I mean, I can be such as much as I wanted to be. Third, I know that the result is general, so I want to see what the other ESTJs think about the result.


Take the TEST.

Saturday, October 26, 2013

Looking Back: 1st Sem 2013


June was just an ordinary start of classes. There was this same prayer of having the job well done. 


Nervousness was hidden on everyone's eyes. Fingers crossed, students prayed that the most terror would not enter their class and the kindest would instead. It was not an assurance though, that the best is of the kindest, and the worst equates to the terror. A week later, some were relieved and some were already stressed. Some did not get the challenge while some boasted, "Bring it on!"

I could feel the intensity of every exam we took. All are serious; It's like a matter of life and death. But not everyone who comes in front and gets his yellow paper showed victory. Some undeniably accepted a lost battle. I, for example, lost my first battle, too. Bloody red, I took my revenge and wielded my sword better than that of my first and drew first blood. Prelims was not a joke.

Midterms. Lessons just got harder. I focused on 302 and forgot the other. No wonder of getting a 70 in my 202. What a heartbreaker. On the other hand, getting 8/10 in the deptals of my 302 somehow balanced it off. I learned my lessons. Maybe. I was so happy yet disappointed of myself because I know I could have done better.

Finals was a huge wave. Projects, reports, and some other works were given so we need to at least feel like "surperhumans." We felt some relief when the departmental exams for both law and accounting classes were finished. We prepared for the Final exams; we prepared for the semestral break. But before the sem concluded, typhoon Santi came on the Philippines. So exams were suspended—another drama happened.

A poem from Contemporary Glasses rather summarizes the sem experience


It was five months…
Understanding the contents of a red book
Dealing with mockeries thrown to a mall
Keeping me updated of environmental problems

It was five months…
Solving R(x), C(x) and P(x)
Getting the derivatives of functions
Doing well with numbers and letters

It was five months…
Knowing an obligation and a contract
Winning the game of requisites
Listening to Desiderata

It was five months…
Knowing how to manage production
Mapping facilities layouts
Discussing a lesson projected in a white screen

It was five months…
Completing a research
Creating a usable system
Managing to boost an initial 7

It was five months…
Accounting for a home office and its branches
Dealing with business combinations
Knowing foreign exchange transactions

It was five months…
Learning property, plant and equipment
Understanding liabilities
Accounting for equity

It was five months…
And all was well yesterday night…

Thanks bro for letting me use your poem. Este salamat kahit ko hindi na `pinagpaalam pa.

***

Tuesday, October 22, 2013

Kahit Papaano
Ginawa ko itong blog na ito noong February 2012 para kahit papaano may imbakan ako ng mga iniisip at naiisip na pwede ring i-share sa mga kakosa. Dalawampu't isang buwan na ang nakalipas at kahit papaano ay nakapaglagay na ng 70 posts at nakakuha na rin 10,000 mahigit na pageviews. Hindi man ito ganoon kalaki kung ikukumpara sa mga blogs na iniidolo ko, para sa akin ay isa na itong malaking achievement.

Maraming maraming salamat sa mga inspirasyon.
Maraming salamat sa mga pumapansin.
Maraming salamat sa mga nakikisilip.
Maraming salamat sa mga nagbibigay ng mga payo.
Maraming salamat sa mga nakikipindot.
Maraming salamat sa mga komento.
Maraming salamat sa pag-follow at paglike.
Maraming salamat rin sa mga sarcasms.
At higit sa lahat, maraming salamat sayo!

Sana lumaki pa itong lambat ko
At sana magkaroon pa ako ng sapat na lakas
upang makakuha pa ng mga letrang nagsisiliparan sa kalangitan.


Friday, October 18, 2013

Priority

Isang normal na gawain ng mga isang estudyante na kapag walang maluto o tinatamad magluto ay tatakbo nalang sa kainan. May budget meal kaya hindi mabigat sa bulsa at siguradong mabubusog dahil may sabaw pa. At tiyak na mas marami ang ibibigay sa'yo kung suki ka na nila. Samahan mo na ng kaunting kuwento para siguradong makukuha mo ang pakiramdam nila.

Nasa isang karinderya ako ng gabing iyon at kinakain ang paborito kong meal. Maganda ang mood ko ngunit nagmamadali dahil marami pang kailangang tapusin at kailangang basahin. Hindi ko na pinansin pa ang palabas sa telebisyon at minadali ang pagkain.

Sa kabilang mesa ay may isang ale kasama ang kanyang anak na kapwa ko mag-aaral din. Alam ko dahil minsan ay naging kaklase ko siya sa isang subject. Nag-order sila at nagsimulang mag-usap.

"Kailan ka gragraduate anak?"

"Hindi pa ngayong taon ma."

May takot siyang naramdaman sapagkat ang alam ng mga magulang niya na matatapos na siya nitong taong ito.

"Akala ko ba last mo na to?"

"Hindi pa ma."

"Eh, di dapat sinabi mo na ng maaga."

"Ang alam ng ate mo, gragraduate ka na. Kaya sabi ko sakanya, kaunting tiis nalang."

Iniiikot-ikot ng anak ang cellphone at nakayuko.

"Maraming gastusin yung ate mo. Pero naki-usap ako na kung maari tumulong kasi nga gragraduate ka na," paliwanag ng ale. "Dala ko yung perang kakailanganin mo ngayong sem na ito."

Nahihiya na ang anak, kaya hindi ito makasagot-sagot. Pero naglakas loob rin itong magpaliwanag din.

"Ma, marami pa akong kailangang kunin na subjects. Bagsak ko yung iba."

Ay naku po. Tumingin ang magulang sa anak at pinili nalang na umpisihan ang pagkaing kanilang inorder. Hindi ko na hinintay pa na matapos sila. Inaabot ko ang bayad ko sa kahera at tumuloy sa boarding house.

~

Sa buhay kolehiyo, madaming pasiko-sikot at bawat liko ay maraming kuwento at pagsubok, ngunit ang sayangin ang mga bagay na pinaghirapan ng ibang tao ay isang pagkakamali. Oo, minsan may mga pagkakataon talaga na babagsak tayo sa isang subject ngunit hindi naman ata pwede na ibagsak mo ang isang subject dahil hindi ka nagbigay ng interest at panahon. Yung isinakripisyo mo ang panahon ng pag-aaral sa mga bagay na hindi naman ganoon kahalaga. Ang gusto lang naman nila (magulang natin) ay matapos ang pag-aaral natin at bigyang halaga ang lahat ng binibigay nila. Estudyante tayo kaya naman, alam na dapat natin kung ano yung prority natin, hindi ba?

Sa mga kapwa ko estudyanteng lumalaban, pagpalain nawa kayo ng Maykapal. Sa mga estudyante namang tinatamad mag-aral, gumising ka.


Wednesday, October 16, 2013

Kalye Lili


Ang Kalye Lili ang sadyang napakakipot, kurbado ang hugis at isang dead end. Ang mga bahay ay halos dikit-dikit kaya kapag may humihilik sa isang bahay ay rinig ng buong lugar. Hindi na kata-taka na halos lahat ng mga naninirahan dito ay kilala ang isa't isa: boses, utot, oras ng pagtsitsismisan, bahay kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy at saan o kanino hihiram ng gamit. Pero kahit gaano kagulo ang kalyeng ito, may respeto sila sa isa't isa, at ang lahat ng problema ay kanilang dinudulog sa kanilang punong baranggay.

Isang araw, may napadpad na estranghero sa kanilang lugar at kanilang inanyayahan sa masikip nilang kalye. Pinakain ng tuyo, tinapa, at itlog at binigyan ng isang mapagpapahingahang kuwarto. Hindi kilala ang sarili at nakalimutan narin kung ano ang pangalan. Ang alam lang niya ay galing siya sa Ilocos. Kaya naman kahit mahirap sa parte ng mga tao ng Kalye Lili ay ibinigay nila kung ano ang kaya nilang maibigay sa estranghero. Isang linggo din ang lumipas nang biglang mawala ito.

Usap-usapan ng mga tao ang bigla nitong pagkawala. Ang ilan ay nagsasabing umalis ito alas-tres ng umaga ng Sabado. Ngunit hindi talaga nila alam kung totoo nga ito. Bumalik muli ang ikot ng kalye. Nakalimutan ang estrangherong napadpad sa lugar nila.

Malayo sa bayan ang kalyeng ito. May maliit na palengke at isang masikip na palaruan. Ngunit may schedule ang paggamit dito. Bawat Sabado at Linggo ay nagkikitakita ang mga basketbolero. Ang mga nalalabing araw pa ay para sa mga nagbabadminton at iba't iba pang aktibidades ng lugar. Matagal nang pangarap ng kalye na bilhin ang isang masukal na lote malapit sa kanila upang mapagtamnan at mapagpatayuan pa ng ilang mga bahay. Ngunit walang pera ang Kalye.

Kahit simple lang ang pamumuhay nila. Gusto nilang magkaroon ng mapagtatamnan ng mga gulay dahil makatutulong ito ng malaki sa bawat pamilyang naroon. Mayrooon ngang iniaabot na tulong ng gobyerno ngunit wala naman silang loteng gagamitin.

Ilang mga buwan ang nagdaan, ang mga mag-aaral ay magtatapos nitong Marso. Summer na nga at ang mga tao ay naghahanap na ng mga mapagkakakitaan. Ang balita ay mabilis na kumalat na ang loteng pinapangarap nilang mabili ay nabili na ng isang businessman. Malungkot na mga mukha ang nagsilitawan at malaking panghihinayang ang makikita sa mga mukhang ito.

“Owner: Benjamin D. Gaston CPA,” ang nakapaskil sa bungad ng lote. Kitang kita ito ng buong kalye araw-araw, at unti-unti itong kumukurot sa kanila.

Hindi nagtagal ay nagsimula nang ipatayo ang isang napakalaking bahay. Apartment type at tila papaupahan ito. Bawat ingay mula sa kontraksyon ay dinig ng mga tao at ito ay unti-unti paring kumukurot sa kanila.

Ngunit wala sa kanila ang nakakita man lang ng pagbisita ng may-ari ng bahay. Ang tanging alam lang ng mga tao ay isa siyang mayamang businessman. Anila, wala itong pakialam sa buhay ng mga nakatira sa Kalye Lili.

Sa umpisa ng Hulyo ay natapos nga ang pagpapatayo ng bahay. Kitang-kita ng mga mamamayan ng Kalye ang laki ng bahay na iyon. Nasa imahinasyon pa rin nila na balang araw ay maging kanila ito, ngunit hindi na kailanman matutupad.

Hulyo rin ng taong iyon nang may bisitang kumatok sa bahay ng punong barangay. Bihis mayaman, nakakurbata at may mamahaling sasakyan. May hawak itong attache case. Halatadong isang abogado o isang taong may mataas na pinag-araln. Tarantang pinagbuksan ng kapitan ang bisita at pinaunlakang pumasok sa kanilang maliit na bahay.

Nagtatanong ang isip ng mga tao, at kinakabahan. Mas kabado pa sila sa kanilang kapitan na nakikipag-usap sa bisita. Malaki ang ngiti ng bisita na pinagtatakahan ng mga taong nakiki-osyoso at nagkukumpulan sa labas. Excited na excited na malaman kung ano ang pakay ng bisita na mabilis nilang sinang-ayunan na abogado nga ito.

Iniabot niya ang isang envelop na naglalaman ng kasulatan ng transfer of ownership ng lote at bahay na binili at pinatayo niya. Siya si Mr. Gaston, ang estrangherong napadpad sa kanila ilang buwan na ang nakalipas. Ibinigay niya ang loteng iyon bilang pasasalamat sa kagandahang-loob na ibinigay ng mga tao ng Kalye.

Hindi makapaniwala ang kapitan. Niyakap niya ng mahigpit si Mr. Gaston at nagpasalamat.

Mabilis na namang kumalat ang balitang ito at ang lahat ay masayang-masaya sa natanggap na regalo. Lumipat silang lahat sa bahay na iyon, at ginawang taniman ang natitira pang lote  sa tabi nito. Ang barong barong at ilang kabahayan ay kanilang giniba at ginawang taniman din.

Hindi lubos maisip ng mga mamamayan ng kalye na mapapasakila ang lote at magkakaroon pa ng bagong matitirahan—tahanan ng mga taong nagkakaisa at may malasakit sa isa’t isa.

***

Ito ang aking opisyal na lahok sa Saranggola Blog Awards 5.


Saturday, October 5, 2013

Five StarsYou made me think I got a very good drawing
So I made my coloring better, not committing any mistake,
Drew the circles better like the moon when it’s full,
And sharpened my pencil more often than I used to.

You made me think I can be trusted every time you leave
So I picked up the stick and acted like the boss
Put on my angry face when someone gets noisy
And tried to control them with all the energies I got.

You made me think I can be a good leader
So I wrote everything you said and stock them on my brain,
Became more active in the daily chores of life,
And cleaned our areas better than what we used to.

You made me think I can take full responsibility
So I studied more and more until neurons got entangled
Squeezed every juice in my brain to get the prize
And witnessed how it feels when I get what I worked hard for.

You made me think I can sing like the nightingales
So I began to exercise my vocal chords all day
Grabbed an imaginary microphone to practice with
And held my concert inside the four walls of your classroom.

You made me think I got more on my sleeves
So I chose to explore more on the things I can do
Focused on the activities and challenges you throw us
And made them my own masterpiece ala Da Vinci.

You made me think I can solve like some great Mathematician
So I burned myself all night to befriend these numbers
Bought some lollipops so just they could call me friend, too
And shared a lot of moments with them until I go to sleep.

You made me think I can be like Shakespeare,
So I consumed all the books our small library got
Imagined the whole day how-could-that-be-and-why
And bled some blood for the words were slowly stubbing me.

You made me think I can be a great manager
So I jotted down all schedules so that I can manage my time
Checked and wronged the things I was able to do and not
And graded myself according to completion and failure.

But, you know, no matter what you are on my mind today
Whether you became a good one or not—at least to me—
I learned the values of diligence and patience
I learned how to read and write, sing a happy song
I learned to compose my own song and poems
I learned to cry and fight for my dreams in life
I learned that life is not just about us
But it is also about you and how you journeyed with us.
I learned that life is not just how we fare well in class
But it is also how we fare well with others under pressure.

I just realized that teaching is not just about us and you, being our parents.
I realized that it is also about you and us being your children.
***


Happy Teacher's Day po Ma'am and Sir. Maraming salamat po.
photo credit: 123rf, cybernag